ดูแลผิวพรรณผิวหน้าและรูปร่าง Zakin Master Clinic
สถาบันดูแลผิวพรรณและรูปร่างครบวงจรรวมไปถึง การให้บริการ
ด้านการดูแลรักษาแบบองค์รวม ดูแลรูปร่าง ลด-กระชับสัดส่วนด้วย
นวัตกรรมของเครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากยุโรป
พร้อมทั้งคัดสรรเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำยุค ทันสมัยที่สุดด้านการดูแล
ความงามเพื่อให้คำปรึกษาดูแลรูปร่าง ใบหน้า และผิวพรรณอย่าง
ครบวงจร โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
พร้อมทั้งออกแบบเมนู ในโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละท่าน
เพื่อเสริมความมั่นใจในบุคลิก มีรูปร่างและสุขภาพผิวพรรณ ที่สมบูรณ์
ดูอ่อนกว่าวัยแบบไร้ที่ติ